இந்த நாவல் குங்குமம் வார இதழில் தொடராக வெளியானபோது அடைந்த கண்டனங்களும் எதிர்ப்புகளும் கணக்கற்றவை. பெயரிட முடியாத ஓர் உறவின் சிக்கல்களை மிக நுணுக்கமாக விவாதிக்கும் இந்நாவல், சற்றே தடம் பிசகி இருந்தாலும் ஆபாசக் கதையாகியிருக்கும். மிகத் திறமையாக, லாகவமாக, கத்திமேல் நடப்பது போல எழுதியிருக்கிறார் ஆசிரியர்.

Publisher: BukPet
Editors:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu